Schoongoed was en strijkservice
Dé wasserij voor particulieren

Als ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, dan zullen zij op zeker moment hulp nodig hebben van anderen. Voor verschillende vormen van hulp kan een aanvraag bij het Wmo-loket van de gemeente worden ingediend. Wmo staat voor: Wet maatschappelijke ondersteuning. Aanvragen voor bijvoorbeeld een rolstoel en voor huishoudelijke hulp worden door het Wmo-loket behandeld.

In 2015 is binnen de Wmo veel veranderd. Bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp wordt eerst gekeken of de aanvrager zelf mogelijkheden heeft om de huishoudelijke hulp te organiseren, bijvoorbeeld door familie te vragen. Als daardoor het aantal uren huishoudelijke hulp wordt ingeperkt, kan er stagnatie ontstaan bij de was. Immers, wassen duurt lang en de huishoudelijke hulp heeft dan geen tijd over om het verder te verwerken. In dit voorbeeld is het inschakelen van Schoongoed was- en strijkservice een uitkomst om alles toch op de regel te houden.

Contact

Adres:
Weinmakkerij 8
9284 SH Augustinusga

E-mail:
info@schoongoed.nl

Telefoon:
0512-729052