Nieuws

 

INFORMATIE over de zorg

Als ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, dan zullen zij op zeker moment hulp nodig hebben van anderen. Voor verschillende vormen van hulp kan een aanvraag bij het Wmo-loket van de gemeente worden ingediend. Wmo staat voor: Wet maatschappelijke ondersteuning. Aanvragen voor bijvoorbeeld een rolstoel en voor huishoudelijke hulp worden door het Wmo-loket behandeld.

 

In 2015 is binnen de Wmo veel veranderd. Bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp wordt eerst gekeken of de aanvrager zelf mogelijkheden heeft om de huishoudelijke hulp te organiseren, bijvoorbeeld door familie te vragen. Als daardoor het aantal uren huishoudelijke hulp wordt ingeperkt, kan er stagnatie ontstaan bij de was. Immers, wassen duurt lang en de huishoudelijke hulp heeft dan geen tijd over om het verder te verwerken. In dit voorbeeld is het inschakelen van Schoongoed was- en strijkservice een uitkomst om alles toch op de regel te houden.

 

Bewoners van zorginstellingen

Zorginstellingen hebben vaak zelf een wasserij of een contract met een grote wasserij. Dit wil echter niet zeggen dat bewoners van een zorginstelling verplicht zijn om de was door de instelling te laten wassen. Elke bewoner heeft het recht om de was (*) door de familie of een mantelzorger te laten doen. Er zijn genoeg redenen om zelf de regie te houden op het gebied van de was; bijvoorbeeld omdat je je mooie kleding niet aan een fabriekswasserij toevertrouwt, of omdat je geen grote hoeveelheden extra kleding wilt aanschaffen, of omdat je geen naam en streepjescode in je kledingstukken wilt, of omdat je niet een week op je kleding wilt wachten, etc..

 

In overleg met de familie kan ook worden gekozen om de was uit te besteden aan Schoongoed was- en strijkservice. U ziet ons dan 2 x per week binnen de zorginstelling rondlopen met ons karretje met gekleurde wastassen. Wij halen uw wasgoed op, wassen het met persoonlijke zorg zoals u dat zelf ook zou doen, vouwen het tot nette stapels en brengen het bij u terug waarna het direct de kast in kan.

 

En de kosten?

Zorginstellingen werken steeds vaker met streepjescodes die op kosten van de bewoner in elk stuk textiel worden aangebracht. Elk stuk textiel dat u inlevert om te laten wassen, wordt na het wasproces door de fabriekswasserij gescand. Zo is bekend van wie het textiel is, hoe oud dit textiel is (in geval van schade), hoe vaak dit textiel al door de wasserij gewassen is en de kosten per ingeleverd item.

 

Schoongoed was- en strijkservice werkt niet met labels. Uw wasgoed wordt door ons gesorteerd op het soort was (wit/bont/fijn) en in een persoonlijk wasnet gedaan. Na het was- en droogproces vouwen wij uw wasgoed tot nette stapels, verpakken het in een schone plastic zak en doen het terug in uw persoonlijke, gedesinfecteerde wastas. Pas dan wordt uw wasgoed door ons gewogen. Alle gewogen kilo’s worden na een maand opgeteld en dan wordt hiervan een factuur gemaakt.

 

Ons doel is om mensen te ontzorgen. Niet alleen de oudere die hulp nodig heeft bij het wassen en strijken, maar ook de familie, de mantelzorgers. Want door alle wijzigingen op zorggebied komen er al meer dan genoeg taken bij deze groepen te liggen. En één ding staat als een paal boven water; ouderen vinden het heerlijk als er mensen over de vloer komen. Laat er dan ook tijd zijn voor gezelligheid. Voor een kop koffie of voor een uitje in de omgeving.

 

En de was? Laat ons maar draaien!


 (*) het gaat hier om was als persoonlijk eigendom, dus geen huurlinnen. Hiervoor gelden andere regels. 
Meer informatie
 
Op onze website vindt u alle informatie over onze dienstverlening. Hiervoor klikt u op de knoppenbalk links bovenin het scherm.
 
Voor meer informatie over de Wmo kunt u terecht bij uw gemeente of op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).
 
 
 
 
 
 
 

        

 
Opmerkingen